آراء فلسفی حکیم الهی قمشه ای
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده حکیم الهی قمشه‌ای بیش از فلسفه، به عرفان تعلق خاظر دارد؛ اما در عبن حال، در مباحث فلسفه متضلع و زبرردست می‌باشد. طبق آنچه در آراء ایشان دیده می‌شود، ایشان از پیروان حکمت متعالیه است و تحلیل‌های بسیاری را بر اساس قواعد این مکتب انجام داده است. این نوشتار به ارائة گزارش‌گونه‌ای از آراء فلسفی حکیم الهی در آثار به یادگار مانده از ایشان می‌پردازد و منطبق بر ترتیب جاری در سنت فلسفة اسلامی، این آراء را در محورهای کلی امور عامه، الهیات بالمعنی الاخص و علم‌النفس و معاد سازمان‌دهی و ارائه می‌کند. کلیدواژگان لذت و الم، عشق، فاعل بالعشق، توحید صانع، ارادة حق، نفس، تناسخ ملکوتی.
دانلود